Voor uw kind

Op elke hulpvraag een passend antwoord

De kerntaak van het kind is groot worden: groeien, ontwikkelen, leren.

​Daar heeft het zijn ouders bij nodig. 

En school.

 

Opvoeden is niet vanzelfsprekend.

Vaak gaat het goed.

Ouders en kinderen leren van elkaar.

 

Maar wat als het niet lukt?

Als het kind verdrietig is, geen energie heeft, geen vriendjes maakt, driftbuien krijgt, zich niet begrepen voelt of angstig is?

En niets helpt om het tij te keren?

Als opvoeder wilt u maar één ding: het beste voor uw zoon of dochter.

OnderwijsZorgTeam staat voor u klaar.

Heeft u zorgen om uw kind en wilt u ze met ons delen?

Dan kunt u in gesprek met de behandelcoördinator.

Zij bespreekt met u de hulpvragen en vertelt u wat de beste weg is.

 

Weet u zelf al wat nodig is?

Dan kunt u dit vermelden op het aanmeldformulier.

 

Diagnostiek

Waarom diagnostiek?

 

Als onduidelijk is waar de problemen vandaan komen, wordt diagnostiek ingezet om te komen tot beeldvorming en handelingsadviezen.

 

Diagnostiek is onderzoek van het kind binnen de omgeving waarin het opgroeit: thuis en op school. 

We zoeken naar oorzaken van gedrag. Naar sterke en zwakke kanten, beschermende en belemmerende factoren.

Naar de hulp die geboden is. Wat wel of niet werkt. Wat het kind zelf kan.

Wat de mogelijkheden zijn binnen gezin en school, als hulp nodig is.

 

Soms geven we een classificatie af volgens de criteria van de DSM-5 (een diagnose.) Niet om het kind een stempel te geven. Maar om duidelijk te maken wat het kind nodig heeft. Zodat passend onderwijs of passende zorg geboden kan worden.

Individuele behandeling en begeleiding 

Binnen ons centrum wordt speltherapie, ergotherapie, kinderfysiotherapie, logopedie en psychomotorische therapie gegeven.

Maar ook gespecialiseerde behandeling en hulp bij autisme of ADHD.

 

De orthopedagogen en psychologen van OnderwijsZorgTeam bieden:

 • psycho-educatie

 • psychotherapie

 • cognitieve gedragstherapie (CGT)

 • eye movement desensitization and reprocessing (EMDR)

 • re-attach

 • werkgeheugentraining (Cogmed)

 • behandeling van executieve functies

 

Samen met ouders en kind zoeken we de therapie die het beste resultaat geeft en past bij het kind. Waar ouders en kind zich goed bij voelen.

 

Waar nodig bundelen we onze krachten en werken we samen met onze Kizoom-partners. Zodat we gebruik kunnen maken van elkaars expertise. Of behandelingen kunnen koppelen.

Of we zetten door naar een andere behandeling, als er te weinig vooruitgang is.

 

Systemische behandeling en begeleiding 

In deze behandeling zijn ouders en andere opvoeders onderdeel van de behandeling van het kind. Zodat zij het kind thuis kunnen helpen bij wat het in behandeling geleerd heeft. En omdat kind en gezin onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

 

Er zijn verschillende systemische behandelvorming mogelijk:

 • ouderbegeleiding

 • praktische opvoedondersteuning

 • ouder-kind-relatietherapie

 • gezinsbegeleiding
   

We werken met ouders en kind samen in een gezinskamer, voeren gesprekken met ouders, of we komen bij u thuis.

Hoogbegaafdheid

Binnen OnderwijsZorgTeam werken we met de vakgroep hoogbegaafdheid.

Gespecialiseerde orthopedagogen en psychologen gaan samen met het kind de uitdaging aan. We doen dit stapsgewijs. En we doen alleen wat nodig is.

 

Diagnostiek: we richten ons op de vraag wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We brengen de ondersteuningsbehoeften in kaart op het gebied van school, opvoeding, peers en talent.

 

Behandeling: we gaan aan de slag met de uitdagingen van het kind.

Waaronder inzicht in sterke en zwakke kanten, anders denken, zelfvertrouwen, omgaan met gevoeligheid.

We nemen de omgeving mee in het proces.

 

Omgeving: voor ouders en school kan het een hele uitdaging zijn. Daarom biedt

OnderwijsZorgTeam opvoedondersteuning, teamscholing en begeleiding van leerkrachten. ​​​​​​​​​​

 
 
 
 
Systemische behandeling
en begeleiding 

Individuele behandeling
en begeleiding 

Diagnostiek
Hoogbegaafdheid

'Ik ervaar OnderwijsZorgTeam als een flexibel bedrijf wat professionalisering en deskundigheidsbevordering hoog in het vaandel heeft staan.'  - Stefan Haak, Onderwijszorgteam

Kosten

OnderwijsZorgTeam heeft een contract met de elf gemeenten Hart van Brabant.

Nadat de gemeente een beschikking heeft afgegeven, worden de kosten direct gedeclareerd aan de gemeente. Er zijn geen kosten voor de ouders.

Aanmelden
Als u uw kind bij ons is aangemeld, nemen wij contact met u op voor een afspraak. 

In een eerste gesprek stellen we de hulpvraag vast en bespreken we de ontwikkeling van uw kind. Daarna wordt de beschikking aangevraagd en gaat de hulp van start.

© OnderwijsZorgTeam 2019