Cogmed

De Cogmed training verbetert de concentratie door het werkgeheugen van u of uw kind te trainen. Onderzoek toont aan dat de meeste mensen met aandachtsstoornissen een probleem hebben met het werkgeheugen.

Het werkgeheugen is essentieel voor de concentratie, het effectief afsluiten voor afleidingen en analytisch denken. Bij 80% van de gebruikers die de trainingen hebben afgerond, is een meetbare verbetering zichtbaar.

Langdurige verandering
Cogmed is een wetenschappelijk programma waarmee een verandering wordt aangebracht in de manier waarop de cliënt informatie verwerkt. Onderzoek toont aan dat de effecten blijven bestaan nadat de training is afgerond. De Cogmed werkgeheugentraining houdt zich niet bezig met het aanleren van gedragsstrategieën voor het omgaan met geheugenproblemen.

Ondersteuning door een gekwalificeerde coach
De training wordt uitsluitend gegeven door gecertificeerde Cogmed Coaches. De ondersteuning die door de Cogmed Coach wordt gegeven is essentieel voor de motivatie en het afronden van het programma. De ondersteuning bestaat uit 3 fysieke contactmomenten en 5 telefonische contacten.

Cogmed kan gebruikt worden door iedereen die zijn/haar concentratie wil verbeteren.
Cogmed is voor zowel kinderen als volwassenen geschikt; en dus niet alleen voor mensen met aandachtsstoornissen of hersenbeschadigingen.

Volwassenen
Voor de eisen die het dagelijks leven aan ons stelt zijn een goede aandacht en concentratie van groot belang.

Kinderen
Voor betere prestaties op het gebied van concentratie op o.a. schoolwerk.
Voorbeelden van problemen met het werkgeheugen bij kinderen zijn:

 • Hij/zij heeft moeilijkheden met het onthouden van lange instructies of een opeenvolging van instructies.
 • Hij/zij kan zich moeilijk concentreren op werk als hij/zij niet extreem gemotiveerd is.
 • Als er iets mis gaat bij het werk is hij/zij snel van slag.
 • Hij/zij is erg veeleisend – zo veeleisend dat alles veel tijd kost.
 • Hij/zij is vaak aan het dagdromen tijdens het werk.
 • Hij/zij heeft problemen met het beginnen van een taak.
 • Hij/zij heeft problemen met het onthouden van een geschreven tekst en moet het een paar keer opnieuw lezen voordat hij/zij het begrijpt.
 • Hij/zij heeft moeilijkheden met het oplossen van rekenopgaven waarbij het nodig is om veel informatie te onthouden.
 • Hij/zij heeft problemen met het volgen van een gesprek of verhaal.
 • Hij/zij heeft moeite met het plannen en organiseren van zijn/haar werk, bijvoorbeeld in welke volgorde bepaalde taken gedaan zouden moeten worden en hoeveel tijd nodig is om de taken te volbrengen.
 • Hij/zij heeft moeite met het organiseren van het dagelijks leven, zoals het meenemen van het juiste materiaal naar huis, afmaken van activiteiten en vervolgens weer meenemen naar school.
 • Hij/zij is snel afgeleid.
 • Hij/zij heeft geen goed inschattingsvermogen qua tijd, bijvoorbeeld het niet goed begrijpen hoe lang een uur is, of moeilijkheden met op tijd komen.
 • Hij/zij raakt regelmatig dingen kwijt of weet niet meer goed waar spullen opgeborgen zijn.
 • Hij/zij vergeet regelmatig wat hij/zij ook al weer kwam doen in een bepaalde kamer van het huis.

Kosten

De kosten voor de Cogmed training bedragen € 850,- en worden in het geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar. Wij informeren u uiteraard graag over de mogelijkheden.