KIZOOM
OnderwijsZorgTeam maakt deel uit van KIZOOM, het centrum voor diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen. Meer weten? Ga naar www.kizoom.nl.

Met liefde voor het kind en zorg voor de ouders...

Creatief, intuïtief, verlegen, energiek, sociaal, perfectionistisch, vindingrijk, gevoelig, openhartig, prikkelbaar, leergierig, avontuurlijk, temperamentvol, bedachtzaam, ijverig, nieuwsgierig...

Elk kind is anders. Elk kind heeft unieke eigenschappen, bijzondere talenten. Elk kind heeft behoefte aan de juiste zorg, aandacht en begeleiding. En soms aan méér. Op die momenten staat OnderwijsZorgTeam klaar. Met liefde voor het kind en zorg voor de ouders.  

Door een kind écht te zien, verandert alles...

OnderwijsZorgTeam observeert, luistert, praat, ontdekt, onderzoekt, zíét! En door een kind écht te zien en mee te bewegen, verandert alles. Obstakels veranderen in kansen. Angsten in inzichten. Blokkades in groei. De 'tegenwind' verdwijnt. Er gaat een wereld open, waarin het kind zichzelf mag zijn en alle ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.

Passende onderwijszorg
OnderwijsZorgTeam biedt passende onderwijszorg op psychologisch, orthopedagogisch en maatschappelijk vlak. Speciaal voor kinderen en jongeren van scholen in en rond Tilburg. Hulpvragen thuis en op school vormen het uitgangspunt voor onderzoek, behandeling en begeleiding. Tijdens het behandeltraject staat het kind centraal. Ouders houden de regie.

Aandacht en vertrouwen
Ons team fungeert als spil tussen ouders, kind en school: wij zijn aanspreekpunt voor alle betrokkenen. We verdiepen ons in het kind en hebben aandacht voor zijn of haar leefwereld, eigenheid, welzijn en persoonlijke ontwikkeling. Dit alles in een veilige, geborgen en huiselijke sfeer. Bij ons krijgt elk kind de hulp, zorg en het vertrouwen waar het recht op heeft.